TÌNH TRẠNG: Chưa sử dụng. Lỗi màu mạ dây vỏ. Tình trạng hộp sổ thẻ đầy đủ. Xước răm nhẹ phần dây (không đáng kể). Đồng hồ được bảo hành 1 năm tại Hệ thống TopWatch.

> THU MUA ĐỒNG HỒ CŨ