Tìm hiểu phiên bản giới hạn đồng hồ Orient 1010 mặt xanh

Tìm hiểu phiên bản giới hạn đồng hồ Orient 1010 mặt xanh

Đồng hồ Orient 1010 mặt xanh là một trong 3 phiên bản đồng hồ Orient 1010 được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 1010 Lý Thái Tổ rời đô. Đây là một sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng với người dân Việt Nam, vậy mẫu đồng hồ Orient 1010 mặt xanh này có […]