Bộ sưu tập đồng hồ G Shock Big Bang Black Collection

Bộ sưu tập đồng hồ G Shock Big Bang Black Collection

Bộ sưu tập đồng hồ G Shock Big Bang Black Collection ra đời kỷ niệm 35 năm với các siêu phẩm GA-135A-1A, GA-735A-1A, GA-835A-1A và GG-1035A-1A Mudmaster. Cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tập đồng hồ G Shock Big Bang Black Collection này nhé. Bộ sưu tập đồng hồ G Shock Big Bang Black Collection Bốn […]